Ontspanning en healing in Utrecht en op (festival)lokatie

Reiki in het ziekenhuis: de meetbare aspecten

| 2 reacties

Ik zou heel graag 1 dag per week in een ziekenhuis aan de slag als.. tja, hoe noem je dat? Iets zegt me dat ik niet nu het Diak of UMC hoef op te bellen om te zeggen dat ik de mensen kom helpen als Reconnective Healing, Quantum Touch of Reiki Practitioner. Het lijkt me zo mooi om mijn healings te verenigen met de reguliere zorg. Ik denk dat daar een enorme ontwikkelingssprong voor de zorg in zit namelijk; het beste van beide werelden aanbieden.

Tijdens een Google-zoektocht over mensen die, geaccepteerd en out in the open, Reiki geven in ziekenhuizen (ze bestaan echt, naast de talloze verpleegkundigen die het geheim (moeten) houden), kwam ik een boeiend artikel tegen over het gebruik van Reiki in ziekenhuizen:

Dit is een gedeelte uit een nieuwsbrief van Reikivereniging De Groep

In het Portsmout Regional Hospital in New Hampshire in de Verenigde Staten wordt al sinds 1995 door het verplegend personeel gewerkt met Reiki.

Reiki at Portsmout Regional Hospital, een samenvatting.

Er zijn in het Portsmout Regional Hospital in New Hampshire in de Verenigde Staten sinds 1995 meer dan 8.000 Reiki behandelingen gegeven. Een voormalig hoofdverpleegkundige, Patricia Alandydy, leidde dit uiterst succesvolle programma. Reiki wordt in iedere afdeling van het ziekenhuis aangeboden. Werknemers van het ziekenhuis kunnen ook een behandeling nemen en een cursus volgen. Patiënten kiezen ervoor om in Pourtsmouth Regionaal geopereerd te worden vanwege de Reiki-behandelingen. Iedere Reiki behandeling binnen het ziekenhuis wordt gedocumenteerd. In de enorm positieve reacties is sprake van een gevoel van kalmte waarvan patiënten niet wisten dat het bestond en opwinding over het feit dat ze in staat waren om zo’n diepe, vredevolle innerlijke staat kunnen bereiken. Het ziekenhuis ontvangt vele brieven van tevreden patiënten. Patiënten die Reiki krijgen tegen angst of pijn geven voor en na de behandeling een cijfer. De stressscore van angst -op een schaal van 1 tot 10 – was 4,9 punten lager na een Reikibehandeling, en voor pijn 3,7. Er zijn géén negatieve resultaten naar voren gekomen.Toen in 1995 Reiki werd geïntroduceerd in dit ziekenhuis zijn er ter kennismaking Reiki workshops voor alle personeelsleden van het ziekenhuis gehouden. Vele verpleegkundigen gaven zich op om Reiki trainingen te volgen. De betaalde coördinator van het Reiki programma behandelt nu dagelijks acht tot zestien patiënten. Er wordt tevens gewerkt met Reiki vrijwilligers om Reiki zeven dagen per week aan te kunnen bieden.
Reiki wordt momenteel gebruikt binnen veel Amerikaanse Ziekenhuizen.

De meetbare aspecten van Reiki

In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben dr. Robert Becker en dr. John Zimmerman onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met mensen terwijl ze met reiki werken. Becker en Zimmerman ontdekten niet alleen dat de hersengolf patronen van zowel gever als ontvanger gesynchroniseerd worden in de alfa staat – een staat die karakteristiek is voor diepe ontspanning en meditatie. De hersengolven bleken daarnaast ook synchroon te pulseren met het aardmagnetisch veld, bekend als de Schuman Resonantie. Op de momenten waarop deze synchrone puls zich voordoet, is het biomagnetisch veld van de reikigever minstens 1000 maal groter dan normaal, en dat niet als resultaat van inwendige lichaamsprocessen.

Toni Bunnell (1997) geeft aan dat de verbonden energievelden tussen aarde en reikigever deze laatste mogelijk in staat stelt de ‘oneindige energiebron’ of het ‘universele energieveld’ aan te spreken door middel van de Schuman Resonantie.
En in hun verhandeling ‘the Matter Myth’ (1991) schetsen prof. Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een ‘levend universum’ waarin alles verbonden is in een ‘levend web van onderlinge afhankelijkheden’. Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig reiki ontvangen of zichzelf ermee behandelen.

Het grote pulserende biomagnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, is verder onderzocht door Zimmerman (1990, USA) en Seto (1992, Japan). Zij ontdekten dat de pulsen zich voordoen in dezelfde frequenties als hersengolven, dat ze variëren tussen de 0,3 en 30 Hz, en dat de focus het meest ligt in het gebied tussen de 7 en 8 Hz, de alfa staat. Medisch onderzoek wijst uit dat deze frequentiegebieden genezing in het lichaam stimuleren, waarbij specifieke frequenties geschikt zijn voor bepaalde weefsels. Bijvoorbeeld, 2 Hz stimuleert de regeneratie van zenuw weefsel, 7 Hz bot weefsel, 10 Hz gewrichten, 15 Hz de kleine bloedvaten. Fysiotherapeutische apparatuur maakt gebruik van deze eigenschappen om zachte weefsels te helpen regenereren, en in ultra sound technologie worden ze toegepast om onder andere verstopte aderen vrij te maken en nierstenen te vergruizen.Ook is al vele jaren bekend dat een electrische spoel rond een fractuur die niet wil genezen, botgroei en herstel stimuleert.

Becker legt uit dat ‘hersengolven’ zich niet beperken tot de hersenen alleen, maar dat ze door het hele lichaam reizen via het perineurale systeem, het geleidende weefsel dat alle zenuwen omgeeft. Tijdens een reikibehandeling beginnen de biomagnetische golven als relatief zwakke pulsen in de thalamus van de behandelaar, en verzamelen cumulatief kracht terwijl ze door de perifere lichaamszenuwen gaan, inclusief de handen. Eenzelfde effect wordt gespiegeld in de ontvanger van de behandeling. Becker geeft aan dat dit biomagnetische systeem mogelijk de voornaamste verantwoordelijke factor is voor de lichaamsprocessen die het herstel van kwetsuren regelen en de balans herstellen. De beschreven spiegelwerking illustreert een bijzondere eigenschap van reiki (en verwante therapieen): dat zowel de gever als de ontvanger profiteren van de behandeling,wat het proces zeer efficient maakt.

Het is nog interessant op te merken dat dr. Becker zijn onderzoek heeft uitgevoerd op proefpersonen van overal ter wereld, met zeer uiteenlopende culturele en religieuze achtergrond. Bij alle proefpersonen waren vergelijkbare resultaten meetbaar, ongeacht hun geloofsopvattingen of levensovertuiging, hoe tegengesteld deze opvattingen en overtuigingen ook waren ten opzichte van elkaar. Neutraliteit is een bekende eigenschap van reiki, aangezien de methode geen geloof voorschrijft. Iedereen kan het dan ook gebruiken ongeacht overtuiging, geloof of zelfs het ontbreken daarvan. Een eigenschap die niet alleen bijdraagt tot de populariteit van reiki, maar die de reiki methode ook geschikt maakt voor verklaring in termen van wetenschappelijk onderzoek.

2 reacties

 1. Ik ben er al jaren mee bezig en wil ook graag in het zh reiki geven.
  Ik ben reiki master volgens het oude systeem.
  Ik werk zelf ook in de zorg.
  Gebruik het veel in mijn werk.

  Misschien kunnen we een keer contacten?

  Mvg diana sliep

  • Hoi Diana, dank voor je bericht. Wat mooi dat je reiki in je werk kunt toepassen! Mijn pad heeft sinds het schrijven van dit bericht in 2012 een wending genomen. Ik ben bezig met mijn nieuwe website: http://soulsounding.nl

   Reiki geven in het zh is voor mij op dit moment niet meer van toepassing, maar soundhealings geef ik des te grager (als dat een woord is) 😉

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


− 3 = vijf